O mnie

Nazywam się Barbara Bartkiewicz. Jestem dyplomowanym pedagogiem i neurologopedą. Ukończyłam Uniwersytet Rzeszowski na wydziale pedagogicznym oraz podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie tj. tzw. „Metodę Krakowską” prof. Jagody Cieszyńskiej. A następnie studia neurologopedyczne również na tej samej uczelni. Obroniłam pracę dyplomową pod tytułem: „Zaburzenie ze spektrum autyzmu u dziecka implantowanego”, która była zbiorem mojej pracy z chłopcem przebywającym od urodzenia w Domu Dziecka. Jako praktyk prowadzę zajęcia z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnych szkoleniach, m.in.: „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”, „Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych”.