Oferuję pomoc dzieciom m. in.:

 • Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Dzieci zagrożone dysleksją i dyslektyczne.
 • Dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy.
 • Dzieci z alalią, dyslalią
 • Dzieci afazją dziecięcą.
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Dzieci z Zespołem Aspergera.
 • Dzieci z Zespołem Downa.
 • Dzieci niesłyszących i zaimplantowane wszczepem ślimakowym.
 • Dzieci z ciąży wysokiego ryzyka (wcześniaki, dzieci urodzone znacznie po terminie, po powikłanych ciążach i porodach, urodzonych przez cesarskie cięcie).
 • Dzieci z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)
 • Dorosłe osoby z afazją.