Start

 Zajęcia logopedyczne prowadzę zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską. Podstawowym założeniem metody jest stymulacja funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Punktem wyjścia terapii jest wczesna diagnoza. Polega ona na opisie rozwoju funkcji poznawczych dziecka (stwierdzeniu braków rozwojowych). Dzięki wczesnej diagnozie i terapii możliwy jest rozwój poszczególnych funkcji poznawczych.

Terapia prowadzona jest w taki sposób, by sprawić dziecku przyjemność i dać poczucie odnoszenia sukcesów.
Trwające 60 minut zajęcia z dzieckiem odbywają się w obecności rodziców.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą mojego gabinetu. Jeśli maja Państwo pytania chętnie odpowiem.